Top
27/02/2023

‘İskân’ verenler de sorumlu

Gerisi lafügüzaftır (boş sözdür).Dünyanın en üstün hukuk kurallarını da koysanız, en gelişmiş yönetmelikleri de çıkarsanız; nihayetinde, tüm bunları uygulayacak veya bizdeki gibi uygular gibi yapacak olanlar insandır.Yani iş, kuralda değil, o kuralı gerektiği şekliyle uygulayacak insanda bitiyor.Nitekim 1999 depreminden sonra, dünyanın en gelişmiş deprem yönetmeliğini yapan ülkeyiz.Yazıyı yazdığım esnada, site yöneticimiz, değerli dostum Mahmut Küçükdoğan Bey’den bir WhatsApp mesajı aldım. Mesajda; pazar günü dinlenmek isteyen ve evden çıkmak istemeyen emekçi bir babanın anekdotu vardı.İlkokula giden çocuğu gelir, babasından verdiği sözü tutmasını ve kendisini sinemaya götürmesini ister. Çok yorgun olan baba, gitmez istemez ama bir bahane bulması gerekir. Önündeki gazetede, dünya ülkelerinin haritası vardır. Hışımla gazeteye paramparça eder ve çocuğun önüne atar. “Odana git, ülkeleri yerli yerine koy; sinemayı hak et!” der.Çocuk, yırtılan gazete parçalarını toplayıp odasına gider, beş dakika sonra haykırır; “Baba gel; dünya haritası hazır” der. Baba inanmaz ama yanlışını göstermek için de olsa çocuğun odasına gider.Tüm dünya ülkelerinin doğru şekilde konulduğunu görünce gözleri fal taşı gibi açılır. Sinemaya gitmek için, bir taraftan giyinirken oğluna sorar: “Oğlum! Hayretler içindeyim, nasıl yaptın bunu?”Çocuk: “Çok kolay baba; gazetenin arkasında insan resmi vardı. Onları yerli yerine koydum; insan düzelince dünya da düzeldi!”1999 yılındaki Marmara depreminde kabak, müteahhit ve emlakçı olan Veli Göçer’in başında patladı.Halbuki inşaat (yapı) ; imar yerinin ve durumunun belirlenmesinden başlayan, projelendirilmesine, zemin etüdünün tespitine, yapım aşamalarına, malzeme ve malzemenin kullanım (temel, kolon, kiriş, demir, beton vb.) şekillerine değin birçok süreçten geçiyor.Her bir aşamanın sorumlusu olan, imza atan ve bunları kontrol eden teknik elemanlar zinciri var. Ayrıca belediyelerde İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri var.Bu birim, inşaatların iskân ruhsatını verir. İskân ruhsatı, inşaatın bitmesi sonrasında, binanın kanun ve yönetmeliklerde belirlenen standartlara uygun olduğunu teyit eden yapı kullanım izin belgesidir.Söz konusu birimin yaptığı incelemeler sonucunda, oturma izni, yapı ruhsatı veriliyor.Dolayısıyla bunlar da sorumlu; bu kişiler da hesap vermelidir.Özetin özeti; tüm yetkililer, yetkileri oranında sorumlu olup muhakeme edilmelidir.Siyaset bu işin neresindedir, derseniz... Tam göbeğindedir. Belediye encümenlerinin imar komisyonu üyeleri de sorumlu olup hesap vermeye dahil edilmelidir (şayet hukuksuz bir karara imza atmışlarsa veya hukuksuzluğu kılıfına uydurmuşlarsa).
Yazıyı Paylaş

Google +

Whatsapp

Yazarın Diğer Yazıları